Oι επιχειρηματικοί κίνδυνοι στην εποχή μας υπονομεύουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.  Εμείς διεξάγουμε εξειδικευμένες έρευνες, παρέχουμε κρίσιμες πληροφορίες και συμβουλές στους τομείς της προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας σημάτων, της πρόληψης διαρροών εκ των έσω αλλά και της αποκάλυψης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν, την υποστήριξη για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, περιπτώσεων συγχωνεύσεων, εξαγορών, συνεργασιών, της σύνταξης μελετών βιωσιμότητας επιχειρήσεων και της υποστήριξης διαδικασιών πτώχευσης.

Μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό με αξιοπιστία, εχεμύθεια, εμπιστοσύνη και αποτελεσματικότητα με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να παίρνουν έγκαιρα σωστές αποφάσεις. Εξασφαλίζουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ενδεχόμενους επιχειρηματικούς κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε όταν αποφασίσετε να κάνετε το επόμενο βήμα στα επιχειρηματικά σχέδιά σας. Έχουμε γνώση των νομικών και οικονομικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσετε σε κάθε περίπτωση για να φθάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε επίσης τους γεωγραφικούς κινδύνους σε κάθε περιοχή και χώρα και μπορούμε έγκαιρα να σας εξασφαλίσουμε πλήρεις εκθέσεις μας με τα στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια του επιχειρείν, την εργατική νομοθεσία ,την γραφειοκρατία, τις τοπικές αρμοδιότητες και οτιδήποτε άλλο χρειάζεσθε για να κάνετε το επόμενο βήμα χωρίς να ρισκάρετε.
Επιπρόσθετα διενεργούμε ελέγχους επιχειρηματικών χώρων, τηλεπικοινωνιακές έρευνες ,ελέγχουμε στοιχεία που αφορούν συνεργάτες-συνεταίρους-στελέχη και προσωπικό σας, διαχειριζόμαστε συμβουλευτικά οικονομικά ζητήματα, ζητήματα ασφάλειας επιχειρηματιών-οικογενειών–οικιών-υποδομών-συστημάτων-εγκαταστάσεων.

Τέλος αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού σας γενικότερα αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση επιχειρηματικών κρίσεων, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους σε ανθρώπινες ζωές και επιχειρηματικές υποδομές.

Στον κατάλογο των εταιρειών που παρέχουμε με επιτυχία τις υπηρεσίες μας,περιλαμβάνονται κάθε μορφής εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό(Ασφαλιστικές Εταιρείες-Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διατροφικής αλυσίδας-Εταιρείες διακίνησης προϊόντων ευρείας καθημερινής κατανάλωσης-Εταιρείες REAL ESΤATE-Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Χρηματοοικονομικό και Επενδυτικό τομέα-Εταιρείες στον τομέα του Τουρισμού-Κατασκευαστικές Εταιρείες-Μεταφορικές Εταιρείες-Εταιρείες Εισαγωγών/Εξαγωγών-Πολυεθνικές Εταιρείες παραγωγής και διακίνησης επώνυμων προϊόντων-Ναυτιλιακές Εταιρείες κ.λ.π.).Ειδικά για τις ναυτιλιακές Εταιρείες πέραν των άλλων υπηρεσιών μας ,αναλαμβάνουμε και υποθέσεις εντοπισμού αναζητουμένων πλοίων ,ως και των λιμένων προορισμού τους.

Μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε και να ενεργοποιήσουμε μηχανισμούς πρόληψης αξιόποινων πράξεων σε βάρος των επιχειρήσεών σας, προσαρμόζοντας τις έρευνες μας και συγκεντρώνοντας τις κρίσιμες πληροφορίες που απαιτούνται κάθε φορά για να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε σας επιχειρηματική δραστηριότητα, αποτρέποντας κάθε προσπάθεια που φιλοδοξεί να βλάψει τα επιχειρηματικά σας συμφέροντα, είτε προέρχεται από μέσα, είτε από εξωτερικούς παράγοντες.
Αναλαμβάνουμε έρευνες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για οικονομικά ζητήματα-περιουσιακά στοιχεία-αναζήτηση εταιρειών κάθε μορφής-αναζητήσεις χρημάτων,προκειμένου να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διεκδικούν στοχευμένα πλέον,αυτά που τους οφείλονται  ακολουθώντας τις νομικές και δικαστικές διαδικασίες,αφού εμείς θα έχουμε εξασφαλίσει όλα τα χρηματοοικονομικά δεδομένα και όχι μόνο.

Κανείς πια δεν μπορεί να κρύβεται ή να αποκρύπτει οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στην κατοχή του από κλοπές,απάτες,υπεξαιρέσεις,αθέτηση συμφωνιών και παραβίαση συμβάσεων,καταχρήσεις  και άλλες αξιόποινες πράξεις.Οι έρευνες αυτού του είδους μέσα από τα δίκτυα  αξιόπιστων συνεργατών μας μπορούν να επεκταθούν σε περισσότερες από (125) χώρες σε όλο τον κόσμο.

Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας και ασφάλειας επιχειρηματιών, μελών οικογενειών τους, περιουσιακών τους στοιχείων και οτιδήποτε σχετικό με την επιχείρησή τους ,η εφαρμογή του οποίου μπορεί να ενεργήσει αποτρεπτικά σε κάθε κίνδυνο. Πριν τη σύνταξη του σχεδίου ασφάλειας γίνεται από εμάς αναλυτική εκτίμηση των ενδεχομένων κινδύνων και απειλών, με συγκεκριμένα στοιχεία και παραμέτρους, που αποτυπώνονται σε τεκμηριωμένη έκθεση τρωτότητας.

Παρέχουμε ακόμη συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πρόληψη και αποφυγή κινδύνων ,από όπου και αν προέρχονται, διοργανώνοντας ακόμη και ειδικά σεμινάρια κατά περίπτωση πιθανού κινδύνου.
Εξίσου υπαρκτοί και ζημιογόνοι είναι οι κίνδυνοι σε βάρος κρίσιμων επιχειρηματικών υποδομών, εγκαταστάσεων και συστημάτων. Με τις υπηρεσίες που παρέχουμε μπορούμε να τους προλάβουμε, να τους εντοπίσουμε έγκαιρα και να τους αντιμετωπίσουμε, προστατεύοντας τα επιχειρηματικά σας συμφέροντα.

Με ολοκληρωμένες εκθέσεις που συντάσσουν εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, αποτυπώνουμε τα μέτρα και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται από όλους στην επιχείρησή σας για να αποτραπούν ή ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες ενός ατυχήματος, από οπουδήποτε και αν προέρχεται.

Ανθρώπινοι πόροι, υποδομές ,συστήματα και διαδικασίες είναι τα σημεία που επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας, έτσι ώστε όλα μαζί να μπορέσουν να λειτουργήσουν αρμονικά και ανταποκριθούν αποτελεσματικά όταν χρειασθεί.

Εικονικά ατυχήματα, τραυματισμοί, αναπηρίες, δολιοφθορές, εικονικοί εμπρησμοί, έλεγχος συνεργατών, ζητήματα εσωτερικής διαφθοράς, εικονικά τιμολόγια και άλλα παραστατικά, είναι μια σειρά υποθέσεων που αναλαμβάνουμε και με την διεξαγωγή εμπεριστατωμένων ερευνών διασφαλίζουμε την προστασία των συμφερόντων των ασφαλιστικών εταιρειών, από απάτες σε βάρος τους.

Υπάρχει πολυετής εμπειρία στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ασφαλιστικής απάτης με εξαιρετικά αποτελέσματα για τα συμφέροντα των ασφαλιστικών εταιρειών που έχουμε εργασθεί.

This post is also available in: enEnglish (Αγγλικα)