Οι έρευνές μας και γενικότερα όλες οι παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες κοστολογούνται σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους,ανάλογα με τις απαιτήσεις τους,το είδος και τη διάρκεια της κάθε έρευνας,ως και κάθε άλλης παρεχόμενης υπηρεσίας.

Υποδεικνύουμε στους ενδιαφερόμενους περισσότερες της μιας επιλογές και δυνατότητες,ξεκινώντας πάντοτε από εκείνες που θα τους επιβαρύνουν με το χαμηλότερο κόστος και θα αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Η προηγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε,σε πολλές περιπτώσεις,μας δίνει ταχύτερα αποτελέσματα με χαμηλότερο κόστος. Οι τιμές που προτείνουμε σε κάθε περίπτωση περιγράφονται αναλυτικά και συγκεκριμένα για να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος τι ακριβώς πληρώνει. Δεν προτείνουμε γενικά και αόριστα ποσό-πακέτο χωρίς αιτιολόγηση του δικού μας κόστους και των επί μέρους ενεργειών μας,κάτι που ίσως συνηθίζεται.

This post is also available in: enEnglish (Αγγλικα)