Η «A.BALAKOS & PARTNERS» εργάζεται ήδη και απευθύνεται σε μεγάλες και μικρές Εταιρείες, Πολυεθνικές Εταιρείες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Νομικές Εταιρείες, Εταιρείες Διαμεσολάβησης(Brokers), Οργανισμούς και διάφορους Φορείς, παρέχοντας σημαντική υποστήριξη  στους τομείς  των ερευνών, των κρισίμων πληροφοριών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών  για ζητήματα που σχετίζονται με οικονομικές ζημιές, εσωτερικά εμπιστευτικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, εταιρική ασφάλεια και προστασία προσωπικού και εγκαταστάσεων. Έχει τη δυνατότητα συλλογής κρίσιμων πληροφοριών από αξιόπιστα δίκτυα πηγών εκτός από την Ελλάδα και σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία, Αφρική, Μέση Ανατολή. Αυτή η πρόσβασή μας διευκολύνει την επιχειρησιακή μας εμπειρία  για την αποτελεσματική υποστήριξη των επιχειρήσεων στον έλεγχο και την διαχείριση κινδύνων, ως και τον σχεδιασμό της προστασίας των περιουσιακών συμφερόντων.

Σε ότι αφορά τους ιδιώτες καλύπτουμε όλο το φάσμα των αναγκών τους σε κάθε είδους έρευνες, κρίσιμες πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, για προσωπικά, οικογενειακά θέματα, θέματα ασφάλειας και προστασίας, θέματα υποστήριξης των συναλλαγών τους  με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες που διεκπεραιώνουν υποθέσεις τους.

  • Επιχειρηματικές Πληροφορίες
  • Ασφάλεια, Προστασία Επιχειρηματιών – Επιχειρήσεων
  • Διεθνές δίκτυο πηγών – πληροφοριών
  • Εμπειρία στην διαχείριση σοβαρών υποθέσεων

Για ότι ψάχνετε βρίσκουμε την απάντηση αρκεί να μας ρωτήσετε

This post is also available in: enEnglish (Αγγλικα)